Sync. Creatieve Producties

Televisie & Video | Voor de PKN...

Sync. heeft door de jaren een aantal videoproducties gemaakt voor de Protestantse Kerk in Nederland. Hieronder links naar een selectie daarvan


Onderliggende pagina's:
 • PKN Missionaire ronde 2
 • 7+1 Ontmoetingen met God
 • 7 X 7 Diaconie Amsterdam
 • PKN-Socutera Startzondag 2007
 • Socutera ICCO/Kerk in Actie 2008
 • Socutera ICCO/Kerk in Actie 2009
 • Socutera ICCO/Kerk in Actie 2010
 • Kinderen in de knel - Colombia
 • Commercial Kerk in Actie: Mag ik naar huis?
 • Document voor nu en later
 • Pioniersplekken
 • Collectefilmpjes 2014
 • 'Voor hen'