7+1 Ontmoetingen met God

Een basiscursus geloven

In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontwikkelde Sync. een zevental video's als inleiding bij de "Basiscursus geloven, 7+1 Ontmoetingen met God". Deze cursus, ontwikkeld door Peter Hendriks, dominee te Hengelo, brengt op een open en verhalende manier, mensen in aanraking met de hoofdthema's van het christelijk geloof. 

Sync. werd gevraagd om de zeven thema's van een inleiding op video te voorzien. Het zal de komende jaren in vele gemeenten en parochies in Nederland als gespreksstof dienen.


De presentatie is in handen van Age Kramer, voormalig IKON-presentator. Dio van Maaren (script, regie en montage)  en Age hebben in het verleden al vaker samengewerkt en die ervaring kwam in deze serie tot een uiterst vruchtbaar resultaat: een serie lichtvoetige en tegelijk diepgaande programma's over de essentie van het christelijk geloof.

Follow SyncCP on Twitter

Sync. Creatieve Producties | Kamerlingh Onnesweg 167 | 1223JE Hilversum | (+31) 35 6220622