PDF PDF Print

Intercity bestemming Pasen

Sync. Creatieve Producties is bedenker, vormgever en uitvoerder van het project "Intercity bestemming Pasen" van de Raad van Kerken in Nederland. Een project van 10 Nederlandse kerkgenootschappen om 'buitenstaanders' te betrekken bij het beste wat de kerk te bieden heeft: de vieringen in de 'goede' of 'stille' week. Een project, waaraan in 2006 rond de 400 plaatselijke kerkgenootschappen actief aan hebben meegedaan en dat een vervolg krijgt met Pasen 2007.   Redactie, organisatie, verzorging van de materialen en de website worden alle uitgevoerd door Sync., in nauwe samenwerking met de deelnemende kerken, de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap.
 

Alle verdere informatie op  www.intercitypasen.nl


Follow SyncCP on Twitter

Sync. Creatieve Producties | Kamerlingh Onnesweg 167 | 1223JE Hilversum | (+31) 35 6220622