PDF PDF Print

In memoriam Alwine de Vos van Steenwijk

De barones is niet meer...

Alwine barones de Vos van Steenwijk (Noordwijk aan Zee, 22 juni 1921 - 24 januari 2012) was een Nederlands diplomate en presidente van de internationale beweging ATD Vierde Wereld.

De Vos van Steenwijk was een kleindochter van de Eerste Kamervoorzitter Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk. Zij was de eerste Nederlandse vrouwelijke ambassade-attaché. Haar standplaatsen waren Bonn, Washington en Parijs. In Parijs kwam zij in 1960 in contact met de 'vierdewereldbeweging', een door de Franse priester Joseph Wresinski opgerichte beweging tegen armoede en uitsluiting in de wereld. Na diens overlijden zou zij zijn werk als armoedebestrijder voortzetten als presidente van ATD Vierde Wereld. De Vos van Steenwijk slaagde erin om op internationaal vlak aandacht te krijgen voor de armoedeproblematiek. Mede door haar inspanningen werd 17 oktober door de Verenigde Naties erkend als Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Ook stimuleerde ze wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van armoede. De Vos van Steenwijk is de stichtster van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, die onder andere tot doel heeft armen zelf actief deel te laten nemen aan culturele producties over het verschijnsel armoede.


Haar werk ten behoeve van de allerarmsten leverde haar de bijnaam op 'barones van de armen'.Van 1971 tot 1980 was zij voorzitter van ATD Vierde Wereld Nederland en van 1974 tot 2002 was zij ook voorzitter van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld. De Vos van Steenwijk overleed in januari 2012 op negentigjarige leeftijd.


In 1998 werkte zij mee aan de door Sync. geproduceerde serie 'Zo Ken Ik Iemand' van RKK televisie. Het werd een wonderlijke mengeling van fictie en werkelijkheid. De fictie: dat de hoofdpersoon uit de serie zo in haar ban kwam dat hij met haar meeging naar Parijs om daar met haar voor de armen te gaan werken. De werkelijkheid: acteur Laurens Umans werd ook in het echte leven medewerker van de Vierde Wereld beweging en richtte met haar de Joseph Wrezinsky Cultuurstichting. Hierboven een klein eerbetoon aan haar.

Follow SyncCP on Twitter

Sync. Creatieve Producties | Kamerlingh Onnesweg 167 | 1223JE Hilversum | (+31) 35 6220622